02.02.2024

Zmiany dla E-COMMERCE 2024

UWAGA!!! Do 17 lutego 2024 roku, sklepy E-COMMERCE mają czas, aby dostosować regulamin sprzedaży do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE („Akt o usługach cyfrowych”).

Co musimy zmienić?

1)    Wyznaczyć punkt kontaktowy;

2)    Wyznaczyć przedstawiciela (jeśli siedziba firmy znajduje się poza UE);

3)    Ustalić warunki świadczenia usług (regulamin), precyzując zasady dotyczące:

a)    niedopuszczalnych treści,

b)    moderacji treści,

c)    algorytmicznego podejmowania decyzji,

d)    zmiany warunków korzystania z usług

4)    Wdrożyć mechanizm zgłaszania nielegalnych treści;

5)  Przewidzieć możliwość odwoływania się przez użytkowników od podjętych przez ciebie decyzji;

6) Przygotować się do współpracy z organami państwowymi w kwestii nielegalnych treści;

Czas ucieka ….


POWRÓT

    W czym możemy Ci pomóc?