Nasza oferta

O wartości Naszej oferty świadczy fakt, że do naszego zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin prawa. Współpracujemy także z rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami i firmami windykacyjnymi.

Prawo umów

Sporządzanie, analizowanie, negocjowanie, modyfikowanie umów

Prawo spółek, stowarzyszeń, fundacji

Stała obsługa podmiotów, tworzenie, przekształcanie, likwidowanie, zgłaszanie zmian w KRS

Prawo korporacyjne

Tworzenie, analizowanie, doradztwo w przedmiocie uchwał spółek, zmian w spółkach [zarząd, rada nadzorcza], sporządzanie regulaminów i aktów wewnętrznych w spółkach

Prawo pracy

Tworzenie umów o pracę, prowadzenie spraw pracowniczych przed i poza sądem, opinie z zakresu prawa praca i ryzyka podejmowania określonych zachowań wobec pracowników, reprezentacja pracowników w sporze
z pracodawcą

Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw rozwodowych i o alimenty

Ochrona danych osobowych

Wdrażanie wymogów RODO w firmie, szkolenia z RODO, świadczenie usług inspektora ochrony danych)

E-commerce

Przygotowywanie kompletu dokumentów dla sklepów internetowych [regulaminy, polityka prywatności]

Własność przemysłowa

Rejestracja praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, wynalazków w polskich i zagranicznych urzędach, prowadzenie spraw z obszaru własności przemysłowej

Negocjacje i mediacje

Prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

Windykacja

Czynności windykacyjne wobec dłużników klientów

Prowadzenie spraw sądowych cywilnych i gospodarczych

lorem ipsum dolor

Przeprowadzanie szkoleń z tematów prawnych

lorem ipsum dolor

Sporządzenie i tłumaczenie dokumentów PL-EN

lorem ipsum dolor

    W czym możemy Ci pomóc?