02.02.2024

Kodeks Karny Skarbowy – PUSTA FAKTURA

Mało kto wie, co grozi za wystawianie faktur VAT, które w swej treści są wadliwe lub które potwierdzają zdarzenie gospodarcze nie mające miejsca. Przepisy prawa w tej materii są jednak bardzo rygorystyczne. Sankcje za złamanie rygorów prawa podatkowego opisuje art. 62 Kodeksu karnego skarbowego.

Czytamy w nim, że:

§  1.  Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

§  2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

§  2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§  3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.

§  4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

§  5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Warto jednak podkreślić, że podstawą sankcji są zawsze ustalenia kontroli podatkowej i później wydanej na tej podstawie decyzji podatkowej. Często jednak działania organów są pochopne lub nadgorliwe, dlatego też i to już na etapie protokołu kontroli podatku VAT lub w toku decyzji, trzeba walczyć o swoje prawa. Obalenie bowiem tez i ustaleń kontroli podatkowej lub działu postępowań podatkowych doprowadzi do braku wszczęcia lub do umorzenia postępowania karno-skarbowego.

Podatniku masz swoje prawa, warto o nie walczyć, Nasza Kancelaria we współpracy z doradcami podatkowymi jest gotowa na obronę tych praw.

radca prawny Mateusz Kotas


POWRÓT

    W czym możemy Ci pomóc?